Fotorientering

Kokkola – Gamlakarleby 400 sprinttävling (eftermiddagen)
samt öppna KP:s och ÖID:s mästerskap (förmiddagen)
i Karleby söndagen den 23.8.2020.

Arrangör:
Kokkolan Suunnistajat och Gamlakarleby IF.

ÖIDM klasser:
H/D10-12, man måste fylla 10 år innevarande år, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Det finns en H/D13 klass i inbjudan i Irma. I ÖIDM finns endast H/D14. De H/D13-åringar som vill delta i DM skall alltså anmäla sig i H/D14.

Banlängder:
Sprintdistans.

Anmälning:
Via Irma senast måndagen den 17.8.2020 kl. 23.59. Efteranmälning mot dubbel avgift 19.8.2020 via Irma.

Deltagaravgifter:
H/D16-90 15/30 euro.
H/D12-14 10/20 euro.

Vägvisning och parkering:
Vägvisning på Norra leden (väg 749) i korsningen med Karlebygatan. TC vid Karleby Idrottsgård, Frihetsvägen 1, Karleby. Parkering i anslutning till TC. Ingen avgift.

Start:
Förmiddagens start kl. 11.00. Eftermiddagens start kl. 14.00.

Stämpling:
Emit. Låne-Emit reserveras åt de som inte angett Emit-nr. Hyra 5 euro.

Kartor:
Sprintorienteringskartor 1:4000/2,0. Storlek A4 tryckta på vattenfast material. Lösa angivelser. Kartorna är gjorda av Terho Taarna och Måns Åkerblom.

Terräng:
Tävlingsområdet i centrum av staden. Spikskor och dubbskor förbjudna.

Priser:
Medaljer åt de tre främsta. KP har avvikande klassindelning. I ÖIDM beaktas alla ovannämnda klasser. I klasserna H/D21 premieras de tre bästa sammanlagt. I klasserna H/D16 – H/D90 premieras den sammanlagda segraren. I klasserna H/D12-14 premieras alla också de som deltagit endast i en tävling.

Funktioner i TC:
Servering och första hjälp. Tvätt och WC inne i idrottsgården.

Funktionärer:
Tävlingsledare Elina Orjala (0442820155), Toni-Antti Viitasaari (0407272956).

Banläggargruppens chef:
Terho Taarna.

Kontrollant:
Harald Slotte, OK Botnia.

Informatör:
Måns Åkerblom (0401832002).

Motionsorientering:
Möjlig kl. 15-16. Avgift 10 euro. Motion kan anmäla sig via Irma eller på plats i infot.

VÄLKOMNA!

Gamlakarleby IF Kokkolan Suunnistajat