RT 09.06.2020

Tisdagen 9.6. klo 18.00 Kyrkbackens plan

M: 200 m, 800 m, 5000 m, höjd, spjut

D: 200 m, 800 m, 5000 m, höjd, spjut

H17: 200 m, 800 m, spjut

D17: 200 m, 800 m, spjut

P15: 100 m, 800 m, längd

F15: 100 m, 800 m, längd

P13: 60m, 600 m, längd

F13: 60 m, 600 m, längd

P11: 60 m, 600 m, längd

F11: 60 m, 600 m, längd

P9: 40 m, bollkastning

F9: 40 m,  bollkastning

Anmälan senast 7.6.

Efteranmälning senast en timme före första grenens start.

Anmälningsavgift 5 e/gren. Kontonummer FI80 2011 1800 1215 77.

Efteramn. avg 10 e/gren.

I löpgrenarna kan heaten vid behov sammalås ifall deltarna är få.

Kontaktuppgifter: Seppo Järvelä (finska) 040 760 4567, seppo.t.jarvela@gmail.com, Tom Johansson (svenska) 040 754 3783, tom.johansson@luukku.com

Kategorier:
Friidrott Startsidan