54972.jpg

GIF Höstmöte 29.11 GIF Syyskokous

21.11.2016 kl. 00:02

Höstmötet hålls den 29.11.2016 kl.19 på Köukar.

Stadge enliga ärenden, premiering av idrottare

Servering. Välkommen!

Syyskokous pidetään 29.11.2016 klo 19 Köukarilla

Sääntömääräiset asiat, urheilijoiden palkitsemiset

Tarjoilu, Tervetuloa

     

Peter Lerbacka