Ordningsregler - Käyttöohjeet

SKIDSTUGANS BRUKSANVISNING

Hyra betalas för användning av utrymmen, se prislista.
Varje användare utser en ansvarsperson som får kodnumret till nyckelfacket.
Ansvarspersonen måste utan dröjsmål meddela om skada på fastigheten eller stugans lösegendom. Användarna har skadeståndansvar för förorsakad skada.
Ingen lös egendom får föras bort från skidstugan.
Använda redskap och saker bör efter användning sättas tillbaka på samma ställe I rätt ordning.
Alla användare städar efter sig. Om stugan lämnas utan städning, betalas städarbetet av hyresgästen.
- För ut roskpåsar och skräp och sätt i nya
- Torka borden
- Sopa / Dammsug och torka av / tvätta golvet med vått
- Köksredskap diskas och sätts rena tillbaka på samma ställe
- Städa WC:na
- Släck alla lampor och se till att fönster och dörrar är stängda och låsta

TACK OCH VÄLKOMMEN ÅTER

HIIHTOMAJAN KÄYTTÖOHJE

Tilojen käytöstä peritään vuokra, kts. hinnasto.
Jokaisella käyttäjäryhmällä on oltava vastuuhenkilö, jolle ilmoitetaan majan avainlokeron koodi.
Vastuuhenkilön on ilmoitettava välittömästi, jos talon kiinteistölle tai irtaimistolle tapahtuu jotakin vahinkoa. Aiheutuneesta vahingosta seuraa korvausvelvollisuus.
Irtaimiston kuljettaminen majan ulkopuolelle on kiellettyä.
Majan käyttäjien on palautettava käytetyt tavarat niille kuuluville paikoilleen ja hyvään järjestykseen.
Saunaosastoa käytettäessä huippuimurit on laitettava päälle saunomisen ajaksi.
Tapahtuman jälkeen maja on syytä jättää siihen kuntoon kuin se tullessa oli. Tekemättä jätetystä siivouksesta veloitetaan vuokralaista.
- Vie roskat ja roskapussit ulkona olevaan roskalaatikkoon ja laita uudet tilalle
- Laita käytössä olleet kettiötarvikkeet puhtaina paikoilleen
- Pyyhit pöydät
- Lakaise / imuroi ja pyyhi / pese lattiat kostealla
- Siisti wc:t
- Huolehdi, että ikkunat ja ovet ovat kiinni. Sammuta valot ja lukitse ovet.

KIITOS JA TERVETULOA UUDELLEEN!