Träning i skidorientering / Hiihtosuunnistusharjoitus

GIF ordnar en träning i skidorientering på egenhand.

Vägvisning: Väg 749 vid Karleby.
Start och mål: Sandhagens elljusspår.
Karta: Skido-karta 1:10000.
Banor: A 9,5 km. B 6,4 km. C 4,0 km.
Spårnätet: Breda skatingspår 12 km, smala spår (80 cm) 19 km, ”svartvägar” 14 km
Kartor: Beställes på adress mans.akerblom@anvianet.fi. Färdigt utskrivna kartor finns i Robert Lillhongas sädestork, Älvdalsvägen 36. Självbetjäning. Skriv ditt namn på utlagd lista. Kontrollskärm vid vägen.
Kontrollerna: Små skärmar (15×15 cm). Inga stämplar. Kontrollerna finns ute 7.2 – 14.2. Vid behov längre.
Startavgift: 7 euro för alla oberoende av ålder. Kontot finns utskrivet på kartan.
Övrigt: I området finns ett nät av motionsspår. Se upp för andra skidåkare!

Välkomna! GIF orientering.


GIF järjestää hiihtosuunnistusharjoituksen omatoimisena.

Opastus: Tie 749 Kokkolan kohdalla.
Lähtö ja maali: Santahaan valolatu.
Kartta: Hisu-kartta 1:10000.
Radat: A 9,5 km. B 6,4 km. C 4,0 km.
Urasto: Leveitä luisteluuria 12 km, kapeita uria (80 cm) 19 km, ”mustia teitä” 14 km.
Kartat: Voi tilata osoitteelle mans.akerblom@anvianet.fi. Valmiiksi tulostetut kartat saatavana Robert Lillhongan viljankuivurissa. Omapalvelu. Osoite Jokilaaksontie 36. Kirjoita nimesi paikalla olevaan listaan. Rastilippu tienvarressa.
Rastit: Pienet rastliput (15×15 cm). Ei leimaisia. Rastit maastossa 7.2 -14.2. Tarvittaessa pitempään.
Osanottomaksu: 7 euroa kaikilta iästä riippumatta. Tilinumero tulostettu karttaan.
Muuta: Alueella tiheä kuntolatuverkosto. Varo muita hiihtäjiä!

Tervetuloa! GIF suunnistus.

Kategorier:
Okategoriserade