Föreningen

Vårt mål är att driva en mångsidig verksamhet som ska stärka ungdomens intresse och motivation för idrott. Idrottsverksamheten skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt som socialt och kulturellt avseende. GIF  avser att ge de aktiva möjlighet till eget ansvarstagande, verka för idrottens ideal, kamratskap, ärlighet och god sportsmannaanda.