Elit

GIF Träningsgrupper – Valmennusryhmät 2020

ALLA DELTAGARE I GIF TRÄNINGSGRUPPER 2020 FYLLER I SINA KONTAKTUPPGIFTER FÖR SUL:S FRIIDROTTSREGISTER.
DELTAGARAVGIFT FÖR 17 ÅRINGAR OCH ÄLDRE 150€ / ÅR (YNGRE ENLIGT FRIIDROTTSKOLANS AVGIFT)


KAIKKI GIF VALMENNUSRYHMIIN 2020 OSALLISTUVAT TÄYTTÄVÄT YHTEYSTIETONSA SUL:N YLEISURHEILUREKISTERIÄ VARTEN.
OSALLISTUMISMAKSU 17-VUOTIAAT JA SITÄ VANHEMMAT 150€/VUOSI (NUOREMMAT YLEISURHEILUKOULUN MAKSUN MUKAAN)