Friidrott Årsavgifter 2022 Yleisurheilu kausimaksut 2022

Friidrottsskolans träningsgruppers årsavgifter 1.1.-31.12.2022 betalas till Gamlakarleby IF:s konto:

Nordea FI80 2011 1800 1215 77

Skriv in i meddelandefältet: idrottarens namn och till vilken grupp hen hör.  

Friidrottsskolans träningsgruppers årsavgifter:

7-år och yngre 60

8-13-åringar (2014-2009 födda) 70

14-16-åringar (2008-2006 födda) 120

Vuxna 170

I avgiften ingår den ledda verksamheten i föreningens friidrottsskola och träningar för hela året samt hyran för idrottsgården och användningen av Kyrkbackens idrottsplan.

Tävlingslicens skaffar var och en själv: www.yleisurheilu.fi

Information om GIF:s verksamhet finns på webbsidan: www.gamlakarlebyif.fi

Yleisurheilukoulujen ja valmennusryhmien kausimaksut 1.1.-31.12.2022 maksetaan Gamlakarleby IF:n tilille:

Nordea FI80 2011 1800 1215 77

Merkitse maksutietoihin: urheilijan nimi ja mihin ryhmään urheilija kuuluu. 

Yleisurheilukoulun ja valmennusryhmien kausimaksut eri ikäryhmissä:

7-vuotiaat ja nuoremmat                                            60,00 euroa

8-13-vuotiaat (2014-2009 syntyneet)                        70,00

14-16-vuotiaat (2008-2006 syntyneet)                      120,00

Aikuiset                                                                         170,00

Maksu sisältää seuran ohjatut yleisurheilukoulu- ja harjoitustilaisuudet koko vuoden ajalta sekä urheilutalon vuorojen ja Kirkonmäen kentän käytön.

Kilpailulisenssin jokainen hankki itse: www.yleisurheilu.fi Ajankohtaista tietoja GIF:n toiminnasta: www.gamlakarlebyif.fi

Kategorier:
Friidrott Startsidan