Friidrottsklubbarna börjar

Hej du som är  7-13 år gammal !

Kom och lär dig grenfärdigheter i : löpning, hopp, kast och gång.

Gamlakarleby Idrottsförening ordnar för lågstadieelever Friidrottsklubbar

under sommaren med början  måndagen den 8.6. 

Klubbarna fortsätter till slutet av juli.

Måndagar

kl 14.00-15.15               Yxpila idrottsplan

kl 16.00-17.15               Hållhagens näridrottsplats intill skolan

Tisdagar

kl 14.00-15.15               Storkisbackens näridrottsplats

kl 16.00-17.15               Storby skolas näridrottsplats

Torsdagar

kl 14.00-15.15               Björkhagens skolas plan

kl 16.00-17.15               Såka skolas plan

Anmälningar till klubben på plats. Alla klubbar är kostnadsfria för barnen.

Tag med egen dricksflaska. Undervisningen sker på svenska och finska.

Information: Filiph Johansson 044 271 1153, Nathalie Westman 050 351 9199.  

Gamlakarleby Idrottsförening / friidrott

Vi har fått föreningsstöd till denna verksamhet av undervisnings- och kulturminsteriet.

Kategorier:
Friidrott Startsidan