Gamlakarleby 400 23.8.2020

Kokkola – Gamlakarleby 400 sprinttävling (eftermiddagen)
samt öppna KP:s och ÖID:s mästerskap (förmiddagen)
i Karleby söndagen den 23.8.2020.

Resultaten hittas härifrån / Tulokset löytyvät täältä;
https://www.kokkolansuunnistajat.fi/uutiset/184/kokkola-gamlakarleby-400-sprinttisuunnistuskilpailu

Arrangör:
Kokkolan Suunnistajat och Gamlakarleby IF.

ÖIDM klasser:
H/D10-12, man måste fylla 10 år innevarande år, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Det finns en H/D13 klass i inbjudan i Irma. I ÖIDM finns endast H/D14. De H/D13-åringar som vill delta i DM skall alltså anmäla sig i H/D14.
OBS! D40 finns också även om den fattades från listan här ovan!

Banlängder:
Sprintdistans.

Anmälning:
Via Irma senast måndagen den 17.8.2020 kl. 23.59. Efteranmälning mot dubbel avgift 19.8.2020 via Irma.

Deltagaravgifter:
H/D16-90 15/30 euro.
H/D12-14 10/20 euro.

Vägvisning och parkering:
TC vid Karleby Idrottsgård, Frihetsvägen 1, Karleby. Parkering i anslutning till TC. Ingen avgift.

Start:
Förmiddagens start kl. 11.00. Eftermiddagens start kl. 14.00.

Stämpling:
Emit. Låne-Emit reserveras åt de som inte angett Emit-nr. Hyra 5 euro.

Kartor:
Sprintorienteringskartor 1:4000/2,0. Storlek A4 tryckta på vattenfast material. Lösa angivelser. Kartorna är gjorda av Terho Taarna och Måns Åkerblom.

Terräng:
Tävlingsområdet i centrum av staden. Spikskor och dubbskor förbjudna.

Priser:
Medaljer åt de tre främsta. KP har avvikande klassindelning. I ÖIDM beaktas alla ovannämnda klasser. I klasserna H/D21 premieras de tre bästa sammanlagt. I klasserna H/D16 – H/D90 premieras den sammanlagda segraren. I klasserna H/D12-14 premieras alla också de som deltagit endast i en tävling.

Funktioner i TC:
Servering och första hjälp. Tvätt och WC inne i idrottsgården.

Funktionärer:
Tävlingsledare Elina Orjala (0442820155), Toni-Antti Viitasaari (0407272956).

Banläggargruppens chef:
Terho Taarna (0400761343).

Kontrollant:
Harald Slotte (0407755283), OK Botnia.

Informatör:
Måns Åkerblom (0401832002).

Motionsorientering:
Möjlig kl. 15-16. Avgift 6 euro.

VÄLKOMNA!

Gamlakarleby IF – Kokkolan Suunnistajat


TÄVLINGSDIREKTIV

Kokkola-Gamlakarleby 400 sprinttävling är en tvådelad tävling. Slutresultaten bildas av den sammanlagda tiden från båda tävlingarna. Förmiddagens tävling är tillika ÖID:s och KP:s mästerskap.

Tävlingsregler:
I tävlingen tillämpas SSL:s regler och arrangörens direktiv.

Funktionärer:
Tävlingsledare Toni-Antti Viitasaari, Elina Orjala.
Banläggare Terho Taarna.
Kontrollant Harald Slotte, OK Botnia.
Resultat Jarmo Kattilakoski.
Informatör Måns Åkerblom.
Jury

Kartorna och angivelserna:
Utskriftskartor A4 på vattenbeständigt material 1:4000, ekvidistans 2 m. Endast lösa angivelser.

Terrängen:
Tävlingen går i urban miljö på allmänna områden och på privata gårdsplaner. De mest trafikerade gatorna anges på kartan som förbjudna områden. Dessa gator får passeras endast på angivna ställen. Vid dessa övergångsställen finns trafikövervakare. Dessutom finns banövervakare. Det är förbjudet att besöka terrängen under tävlingarnas gång.

Förbjudna områden:
Övervakning förekommer.

Se listan över föbjudna områden härifrån;
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2020/02/Sprinttisuunnistuksen_kielletyt_kohteet.pdf

Klasser, starter och banlängder:
Se skilt direktiv på tävlingsidorna på nätet.

Skor:
Spikskor och dubbskor är förbjudna.

Banorna:
Observera att på gårdsplanerna kan finnas bilar och annat tillfälliga objekt.

Tävlingsnumror:
Alla använder numror. Samma nummer i båda tävlingarna. Numrorna samlas inte in. Egna säherhetsnålar.

Kontrollerna och stämplingssystemet:
Arrangören granskar inte Emit-nummern vid starten. Fel nummer leder till diskvalificering. Ändring av nummern möjlig en timme för första start i infot. Kontrollappar finns vid starten. Modellkontroll i TC.

GPS:
Arrangören fastställer vem i klasserna H21 och D21 följs upp med gps. Den fås vid starttröskeln.

Starten:
Skilda starter för förmiddagen och eftermiddagen. Till förmiddagens start 1500 m och till eftermiddagens 450 m.Man får inte avlägsna sig från startplatsen efter man anlänt dit.

 • 5 min före kallas man till startfållan
 • 4 min kontroll kollas tävlingsnummern
 • 3 min före nollställs Emit brickan, angivelserna erhålls
 • 2 min före kartan till påseende för klasserna H/D 12 och 14.
 • 1 min före ställer sig den tävlande vid sin kartlåda, klasserna H/D 12 och 14 får ta kartan.
 • 0 min får man ta kartan och tävlingen börjar via K-punkten

Specialdirektiv för H/D21 och H/35 vid förmiddagens tävling:
I dessa klasser används förstart. Den måste man överskrida 5 min före första start i nämnda klasser. Finns i närheten av den egentliga starten. Vid starten finns regnskydd. Överdragskläder transporteras till TC. Egna plastpåsar/väskor. Förbjudet att medha telefon eller annan elektronisk utrustning.

Mål:
Alla har samma sista kontroll. Returnera lånebrickorna. Förmiddagens mål stängs kl. 13.00 och eftermiddagens kl. 16.30.

Resultat:
Online.

Priser:
Mästerskapsmedaljer åt de tre främsta på basen av förmiddagens tävling. I klasserna H/D21 på basen av de sammanlagda resultaten av KPO donerade köpkort 100, 60 och 40 euro. I övriga klasser premieras segrarna. I H/D 12 och 14 premieras de tre bästa sammanlagt och åt alla övriga ett deltagarpris.

Motion:
A och B banor på eftermiddagens karta. Start möjlig mellan kl. 15 och 16. Avgift 6 euro. Anmälning via Irma eller infot.

WC och tvätt:
Finns i idrottsgården. Vid förmiddagens start finns WC.

Servering:
Take-away.

Första hjälp:
I TC.

Info:
Öppnas i TC kl. 9.30. Priserna kan hämtas från infot.

Corona direktiv:
Om man själv eller närstående har symptom i andningsvägarna eller motsvarande, får man inte delta i evenemang.

 • Helst enbart medlemmar från samma familj/hushåll samåker med samma bil, dock så att starttider beaktas.
 • Person(er) som inte deltar i evenemang bör inte närvara vid evenemanget.
 • Föreningar bör inte arrangera gemensamma busstransporter.
 • Vid arrangemang av möjliga tvättutrymmen bör rymlighet beaktas och trängsel vid tvättutrymmen undvikas.
 • Ytor vid WC-utrymmen bör rengöras ofta, gärna med desinficerande rengöringsmedel.
 • Då man säljer café- eller matprodukter, bör man erbjuda tillräckligt med utrymme för förtäring av produkterna.
 • Starten/starterna bör arrangeras rymligt, även minuttrösklar vid startplatsen bör konstrueras rymligt. T.ex. så att 5 m breda trösklars placeras med 5 meters mellanrum. Arrangör bör försöka arrangera starten så att tävlande inte behöver vara närmare än 1,5 meter från varandra.
 • All information, tävlingsdirektiv, starttider, resultat osv. i mån av möjlighet enbart på nätet.
 • Tillvaro vid väntefaser (t.ex. före, mellan eller efter prestationer) bör ske utspritt. Tävlingsplatsen bör vara rymlig.
 • Arrangören bör se till att det finns handdesinfektion (=käsidesi) tillgängligt vid mål före utläsning av tävlingskort.
 • Vid tävlingssituation: inga skuffanden eller närkontakter tävlanden emellan Vid stämpling och på målrakan skall trängsel undvikas. Deltagare bör undvika beröring av stämplingsenheter och kontrollbockar.

VÄLKOMMEN FÖR ATT TÄVLA PÅ DEN 400 ÅR GAMLA STADENS GATOR.