Tävlingsinstruktioner under Coronatiden

 • vi ordnar mindre tävlingar än normalt – viktigt under tävlingarna är att både de tävlande och funktionärerna iakttar säkerheten, hygienen, undviker närkontakter och håller trygga avstånd
 • i alla situationer undviker man närkontakter

När man anländer till tävlingsplatsen

 • vi rekommenderar att du tar med dig en matsäck om du kommer längre ifrån och att du inte stannar i onödan under resan
 • desinficera händerna innan du kommer till tävlingsplatsen och när du avlägsnar dig
 • håll säkerhetsavstånd till alla personer ända från parkeringsplatsen
 • vi önskar att du håller minst 2 meters avstånd till andra personer, avståndet får gärna vara mer än det på planen
 • familjemedlemmarna behöver inte följa instruktionerna för säkerhetsavstånd sinsemellan
 • man FÅR INTE komma till tävlingsplatsen om man känner sig sjuk eller illamående. Det här gäller föräldrar, ledare, tränare, funktionärer, tävlanden och publiken.
 • man FÅR INTE heller komma till tävlingsplatsen ifall någon i bekantskapskretsen har symptom
 • på tävlingsplatsen finns ingen kiosk – ta egen matsäck
 • följ hygieninstruktionerna (handtvätt, hostning, nysning, egna dricksflaskor och handdukar). Hosta i armvecket eller i en näsduk (kasta bort en använd näsduk). Tvätta händerna genast ifall du nyser.
 • vi önskar att de som hör till riskgruppen undviker tävlingarna

På tävlingsplatsen

 • instruktioner för bekräftning ges i tävlingsinstruktionerna – vi strävar till att använda elektronisk bekräftning
 • vi har inget tävlingskansli för idrottare under våra tävlingar, utan eventuella numror (speciellt för långdistanslöpare) avhämtas utanför det egentliga kansliet
 • omklädningsrummen är INTE i användning – klä på dig tävlingskläderna redan hemma
 • toaletten är i användning – tvätta händerna innan och efter toalettbesöket (var speciellt noga med hygienen under toalettbesöket)
 • under uppvärmning och då du väntar på din tur följer du de ovannämnda instruktionerna
 • ledare, tränare och föräldrar följer med tävlingsförberedandet och själva tävlingen på läktaren eller på en annan plats utanför tävlingsområdet. Säkerhetsavståndet måste beaktas på läktaren.
 • på start- och målområdena samt kast- och hoppgrenarnas områden får endast idrottare och funktionärer röra sig, alla andra är utanför tävlingsområdet
 • vi önskar att alla hjälper till att få en god och positiv stämning under tävlingarna trots rådande förhållanden
 • som funktionärer fungerar föräldrar till ’Åsaniter’. Ifall du vill fungera som funktionär, kontakta grenledarna.

Tävlingen

Hoppgrenar

 • funktionärerna håller avstånd till idrottarna i mån av möjlighet
 • den tävlande avlägsnar sig från prestationsplatsen enligt en utstakad rutt, för att ge funktionärerna möjlighet att utföra sitt arbete utan närkontakter
 • vänta på din tur med att beakta åtminstone ett 2 meters säkerhetsavstånd

Löpgrenarna

 • Sprintgrenarna: i tävlingen används varannan bana
 • Längre distanser: max 10 personer per heat
 • vänta på din tur med att beakta åtminstone ett 2 meters säkerhetsavstånd

Kastgrenarna

 • i kastgrenarna finns mer detaljerad informationen per kastgren
 • vi rekommenderar att alla använder egna kastredskap
 • kastredskapen granskas på plan av grenledare / tekniska funktionären
 • ta med dig en frottehandduk till tävlingen så du kan torka dina redskap (kula, diskus, slägga)
Ifall du använder tävlingsarrangörens kastredskap:
 • kulan, diskusen och handtaget till släggan desinficeras efter varje prestation och funktionärerna använder handskar
 • i spjut desinficerar idrottaren händerna innan och efter prestationen, och funktionärerna använder handskar
 • vänta på din tur med att beakta åtminstone ett 2 meters säkerhetsavstånd

Läktaren

 • på läktaren ska avståndet till en annan vara åtminstone 2 meter
 • om du vill att någon ska vara ännu längre ifrån dig, kan du vänligen be om det – vi önskar att alla ska få en trevlig tävling

Kategorier:
Friidrott