Torsdagsbommen

GIF:s Torsdagsbom 2021 genomförs tillsvidare som orientering på egen hand. Kartor kan beställas av mans.akerblom@anvianet.fi. Färdigt tryckta kartor kan avhämtas från Robert Lillhongas sädestork på adressen Älvdalsvägen 36. Skriv ditt namn på listan som finns framlagd vid torken. Deltagaravgift 6 euro till kontot, som är tryckt på kartan. Under 16 år gratis.

GIF:n Torstaipummit 2021 järjestetään toistaiseksi omatoimisena. Karttoja voi tilata osoitteella mans.akerblom@anvianet.fi. Valmiiksi painetut kartat voi noutaa Robert Lillhongan viljakuivurilta osoitteella Jokilaaksontie 36. Kirjoita nimesi listaan joka on esillä kuivurilla. Osanotto 6 euroa tilille joka on painettu karttaan. Alle 16 vuotiaat ei maksua.

Kategorier:
Okategoriserade